Presentación

Dedicado a retomar mangas abandonados :)

Miembros2019-03-21 02:54:10
Mu-Kai
Mu-Kai
Kishiro, Yukito (Arte) Hirotaka, Tobi (Historia)
2019-02-28 19:38:59
Gunnm Gaiden
Gunnm Gaiden
Kishiro, Yukito
2019-01-24 21:42:31
Saishuu Heiki Kanojo
Saishuu Heiki Kanojo
Takahashi, Shin (Historia & Arte)